Soberian tar paus 2020

Soberian tar paus för att 2020 undersöka hur stort intresse det finns för en fortsättning 2021. Anledningar är flera. CAN som har ingått i ledningsgruppen kommer inte att kunna göra det under 2020. Visby hotell har hyrt ut platsen till annan anordnare och erbjudit oss en annan plats.


Tidigare fanns ett större engagemang i förberedelserna som de senaste åren avtagit. Det har också varit svårare att sälja slut på "timmar" vilket påverkar de ekonomiska förutsättningarna. Detta har "räddats" av att i slutet hyra ut Soberian till helt extern arrangör.


Finns tillräckligt med önskemål, behov och viljan till ökat engagemang för att genomföra Soberian 2021? Detta får organisationerna fundera över för att under hösten 2020 presentera detta för SLAN, Sveriges Landsråd i alkohol- och narkotikafrågor.

Med vänliga hälsningar
Håkan Eriksson
SLAN